Viasat-electronic - HD televizija i paketi, SKY, Premiere, satelitski sustavi i navigacija, TotalTV, Dreambox,...

Viasat-electronic - HD televizija i paketi, SKY, Premiere, satelitski sustavi i navigacija, TotalTV, Dreambox,...

OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Trenutna stranica:Početna
  • default color
  • green color
  • blue color
Hayat (BiH)
Neovisna televizija Hayat
Datum osnivanja:
1991. godine
Poetak emitiranja programa:
24.02.1992.

Image

Neovisna Televizija Hayat je od osnivanja neprekidnim radom osvojila bh. medijski prostor te postala programski prepoznatljiva. Ovakav status duguje sadrajno raznovrsnoj i izrazito zastupljenoj vlastitoj produkciji. Pripada grupi tv. kua opeg programskog opredjeljenja koje su orijentirane ka širem auditoriju što se odraava u programima informativnog, zabavnog, muzikog, sportskog, dokumentarnog, djeijeg, vjerskog i kulturalnog karaktera.
Uredniku okosnicu NTV Hayat ine glavni i odgovorni urednik uz aktivno ueše odgovornih urednika informativnog programa i urednika programa, te urednikog kolegija.
NTV Hayat program emitira 24 sata dnevno s udjelom od 7-9 sati vlastite produkcije.
Naš programski cilj je ustrajati u poziciji ozbiljne i odgovorne televizije koja ulae stalne napore u pruanje adekvatnih, pravovremenih i izriito neovisnih informacija kroz primjenu objektivnog novinarstva.

Pokrivenost signalom
Tehniku mogunost prijema kvalitetnog tv. signala u BiH ima minimalno 2.000.000 potencijalnih gledatelja, što je preko 55 % od ukupnog broja stanovnika. Od toga teritorijalno /putem vlastitih predajnika/ nas gleda više od 1,1 milion gledatelja, te putem kablovskih sistema više od 130.000 bosanskohercegovakih domainstava u Tuzli, Bihau, Banjoj Luci, Mostaru, Bugojnu, Kiseljaku, Maglaju, Tešnju, Prijedoru, Doboju, Tesliu, Zavidoviima, Srebreniku, ?ivinicama, Banoviima, ?epu, Goradu, Visokom, Jelahu, Graanici, Lukavcu, Maglaju, Vitezu, Varešu, Busovai, Kreševu, Travniku, Fojnici, Šipovu, Drvaru, Rogatici, Palama, Prijedoru, Laktašima, Prnjavoru, Derventi, Tesliu, Bosanskom Brodu, Šekoviima, Zvorniku, Bratuncu, Srebrenici, Višegradu, Rogatici, Sokocu, ajniima, Foi, Vlasenici, Trebinju, Bilei, Gacku, Bihau, Prozoru, Miliima, Vlasenici, Han-Pijesku, Velikoj Kladuši, Hadiima, Ljubinju, Gackom, Nevesinju, Novom Gradu, Gradacu, Sanskom Mostu, Bugojnu, Kozarskoj Dubici i Maglaju. Naša partnerska tv. stanica RTV Mostar uestvuje u produkciji i emitiranju više od 20 sati programa dnevno. Sa svojim predajnicima ona pokriva više od 250.000 stanovnika.

Za gledanje usmjerite satelit na Hot-Bird 13° istok
Trebate receiver kompatibilan sa Viaccess II, CI utorom i CAM
Pretplatiti se moete na 12 mjeseci.
Kartice dostavljamo DHLom na kunu adresu bilo gdje u Europi.